Kategori: Ne Demek

İhlas nedir, İhlas ne demek?

İhlas, Arapça kökenli bir kelime olup, içtenlik, samimiyet, saf ve katkısız olma hali anlamına gelir. Dini bir terim olarak kullanıldığında, Allah’a olan inançta ve ibadetlerde içtenlik, samimiyet ve her türlü gösterişten uzak durma anlamına gelir. İslam inancında ihlas,..

Seyyanen nedir, Seyyanen ne demek?

“Seyyanen” kelimesi, Arapça kökenli bir Türkçe terimdir ve “kendiliğinden, otomatikman, doğal olarak” anlamına gelir. Genellikle bir şeyin kendiliğinden, ek bir müdahale ya da özel bir sebep olmaksızın meydana gelmesini ifade etmek için kullanılır. Bu kelime, özellikle vergi terminolojisi..

Liberal nedir, Liberal ne demek?

Liberal, bireysel özgürlükleri ve hakları savunan, devletin ekonomi ve bireylerin yaşamına müdahalesini sınırlı tutulması gerektiğini ileri süren bir düşünce akımını ya da bu düşünceyi benimseyen kişiyi ifade eder. Liberalizmin temel prensiplerinden biri, bireyin özgürlüğüne ve haklarına saygı duyulmasıdır...

İroni nedir, İroni ne demek?

İroni, bir şeyi ifade ederken, aslında söylenenin tam tersini kastetmek veya söyleneni alaylı veya mizahi bir şekilde kullanmak anlamına gelir. İronik ifadeler genellikle bir olaya, duruma ya da kişiye farklı bir bakış açısı getirmek, eleştirmek ya da mizahi..

Komünizm nedir, Komünizm ne demek?

Komünizm, sosyal, politik ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Temelde sınıfsız ve devletsiz bir toplumu hedefler. Komünizmde üretim araçları kolektif mülkiyette olup, bireyler arasında eşitlik esastır ve kar ve mülkiyet kavramlarına karşıdır. Komünizmin temel ilkeleri şunlardır: Özel mülkiyetin..

Etik nedir, Etik ne demek?

Etik, doğru ve yanlışın ne olduğunu, neyin iyi ya da kötü kabul edildiğini inceleyen felsefi bir disiplindir. İnsanların davranışları, eylemleri ve niyetleri hakkında değerlendirmeler yapmak için kullanılan ahlaki ilkeleri ve değerleri kapsar. Etik, bireylerin ve grupların karşılaştığı ahlaki..

Resesyon nedir, Resesyon ne demek?

Resesyon, ekonomik aktivitenin belirli bir süre boyunca genel olarak azaldığı bir dönemi tanımlar. Genellikle bir ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıl boyunca arka arkaya negatif büyüme göstermesi resesyon olarak kabul edilir...

Müşteki nedir, Müşteki ne demek?

Müşteki, bir suçu savcılığa ya da yetkili makamlara bildiren, şikayetçi olan kişidir. Hukuk terimi olarak müşteki, bir suçtan doğrudan zarar görmüş ya da bu suçtan dolayı hakları ihlal edilmiş kişi anlamına gelir. Müşteki, suçun mağduru olan ve bu..

Spiritüel nedir, Spiritüel ne demek?

Spiritüel, ruhsal veya manevi olanla ilgili bir terimdir. Latince kökenli bu kelime, “nefes” ya da “rüzgar” anlamına gelen “spiritus” kelimesinden türemiştir. Spiritüel terimi, genellikle bir insanın iç dünyasına, ruhuna, inançlarına ya da yaşamın anlamına yönelik derin düşünceleri, deneyimleri..

Kolesterol nedir, Kolesterol ne demek?

Kolesterol, organizmaların hücre yapılarında ve bazı hayati bileşiklerin oluşumunda rol oynayan, balmumu benzeri, yağlı bir maddedir. Karaciğerde üretilir ve besinlerle de alınabilir. Lipid olarak adlandırılan yağ benzeri maddeler grubuna dahildir. Hücre zarlarının yapısında önemli bir bileşendir ve steroid..