Bulmacada ‘Alaaddin’in özel taşıtı’ sorusunun cevabı nedir?

Soru: Bulmacada “Alaaddin’in özel taşıtı” sorusunun cevabı nedir?

Cevap: Uçanhalı