Osmanlı Devleti’nde tarımsal faaliyetler aşağıdaki sınıfların hangisi tarafından yapılmıştır?

Soru: Osmanlı Devleti’nde tarımsal faaliyetler aşağıdaki sınıfların hangisi tarafından yapılmıştır?

A) İlmiye
B) Kalemiye
C) Seyfiye
D) Reaya

Cevap: Reaya