Etik nedir, Etik ne demek?

Etik, doğru ve yanlışın ne olduğunu, neyin iyi ya da kötü kabul edildiğini inceleyen felsefi bir disiplindir. İnsanların davranışları, eylemleri ve niyetleri hakkında değerlendirmeler yapmak için kullanılan ahlaki ilkeleri ve değerleri kapsar. Etik, bireylerin ve grupların karşılaştığı ahlaki sorunları ve bu sorunlara ne gibi çözümler getirilebileceğini tartışır.

Etik, bireysel davranışlarımızı ve toplumsal kuralları değerlendirmemize yardımcı olan genel prensipler ve kavramlar sunar. Etik kavramı, tıp, hukuk, iş dünyası, bilim ve mühendislik gibi birçok alanda spesifik etik kurallar ve standartlar şeklinde kendini gösterir. Örneğin, tıbbi etik, hekimlerin hastalarına nasıl davranması gerektiğine dair rehberlik sağlar, iş etiği ise iş dünyasındaki ahlaki sorunları ve kararları ele alır.

Etik, moral ile yakından ilişkilidir. Ancak, moral bireyin içsel inançlarına ve değerlerine dayanırken, etik genellikle topluluklar veya meslek grupları tarafından kabul edilen standartlara ve kurallara dayanır.

Bir yanıt yazın