A ile Başlayan 2 Harfli Kelimeler

 • AB
 • AD
 • AF
 • AH
 • AK
 • AL
 • AM
 • AN
 • AR
 • AS
 • AT
 • AV
 • AY
 • AZ

A ile başlayan 2 harfli kelimelerin TDK anlamları

AB

Su.

Yemek yemesi gereken; tok karşıtı.

Yiyecek bulamayan.

Gözü doymaz, gözü doymayan.

Çok istekli, çok hevesli.

Karnı doymamış olarak.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz; isim, nam.

Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

Canlı ve cansız varlıkları, kavramları, durumları karşılayan kelime; isim.

AF

Bir suç işleyeni, kusur veya hata yapanı bağışlama.

Görevden çıkarılma.

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü.

Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü.

Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yayılmış yol, hat vb.nin bütünü; şebeke, örgü.

tuzak.

Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü; file.

Keten, naylon vb. malzemelerden çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü; file.

AH

Öç.

Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz.

AK

Kar, süt vb.nin rengi; beyaz, kara ve siyah karşıtı.

Bu renkte olan.

Beyaz leke.

Temiz olan.

Dürüst olan.

Sıkıntısız, rahat, huzurlu, güzel olan.

AL

kırmızı.

Bu renkte olan.

Dorunun açığı, kızıla çalan at donu.

Bu renkte olan.

Allık.

Hile.

Alüminyum elementinin simgesi.

AM

dişilik organı.

Amerikyum elementinin simgesi.

AN

Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası; lahza, dakika.

İki tarla arasındaki sınır.

bellek.

AR

100 m² değerinde yüzey ölçü birimi.

utanma duygusu.

Utanılacak, ayıp şey.

Argon elementinin simgesi.

AS

kakım.

İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş; birli, bey.

Bir işte başta gelen (kimse veya şey).

Arsenik elementinin simgesi.

yemek.

AT

Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan; beygir, düldül (Equus caballus).

Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş.

Astatin elementinin simgesi.

AV

Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi; şikâr.

Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması.

Bu yollarla yakalanan hayvan.

Tuzağa düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse.

AY

Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.

Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.

Yılın on iki bölümünden her biri; mah, meh.

Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.

Dünya’nın uydusu olan gök cismi; kamer.

AZ

Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı.

Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak.

Azot elementinin simgesi.

Kaynak: https://www.egitimsart.net/a-ile-baslayan-2-harfli-kelimeler/