Seyyanen nedir, Seyyanen ne demek?

Seyyanen” kelimesi, Arapça kökenli bir Türkçe terimdir ve “kendiliğinden, otomatikman, doğal olarak” anlamına gelir. Genellikle bir şeyin kendiliğinden, ek bir müdahale ya da özel bir sebep olmaksızın meydana gelmesini ifade etmek için kullanılır.

Bu kelime, özellikle vergi terminolojisi içerisinde “seyyanen tarh” kavramıyla sıkça karşımıza çıkar. Seyyanen tarh, vergi dairelerinin, mükellef ya da vergi sorumlusunun verdiği beyannameye dayanmaksızın kendiliğinden bir vergi matrahı tespit edip vergi tarh etmesi anlamına gelir. Yani vergi mükellefinin beyanname vermemesi ya da eksik/yanlış beyan vermesi durumunda, vergi dairesi tarafından kendiliğinden bir matrah belirleyerek vergi tarh edilmesidir.

Bir yanıt yazın