Aşağıdakilerden hangisi ticari mekânlardan değildir?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi ticari mekânlardan değildir?

A) Kervansaray
B) Bedesten
C) Saray
D) Kapan

Cevap: Saray