Batılı ve Türk-İslam astronomlarının gök bilimin gelişimindeki katkıları nelerdir?

Soru: Batılı ve Türk-İslam astronomlarının gök bilimin gelişimindeki katkıları nelerdir?

Cevap:

Doğu’dan Batı’ya, bilime duyulan ilgi ve şevk, yeni keşiflerin ve yeniliklerin önünü her daim açmıştır. Bu araştırma aşkı, insanların yaratıcı eserler ve nesneler üretmelerine olanak tanımıştır. Hem Doğu’da hem de Batı’da, bu bağlamda birçok bilim adamı yaşamış ve tarihe yön veren yenilikçi fikirler ve buluşlar sunmuştur.

Harizmi, göksel cisimlerin konumlarını kaydeden bir katalog hazırlarken, Güneş ve diğer yıldızların yüksekliklerini incelemiştir.

Ibn-i Firnas, Güneş’in ve diğer gezegenlerin hareketini yansıtan bir planataryum geliştirmiştir.

Ebü’l Vefa, Ay’ın hareketleri ve teorisi üzerine derinlemesine çalışmalar yapmıştır.

Kadızade Rumi, matematiğin gökyüzünü anlama konusundaki rolünü geliştirmiştir.

Eratosthenes, Dünya’nın tam çevresini ölçmeye çalışmıştır.

Hipparchus ise heliyosentrik (Güneş merkezli) gök bilimi modelini savunmuş ve kapsamlı bir yıldız kataloğu oluşturmuştur.