Tarihte bilinen ilk büyük Türk devleti hangisidir?

Soru: Tarihte bilinen ilk büyük türk devleti?

Cevap: Asya Hun Devleti, tarihte bilinen ilk Türk devletidir ve Orta Asya’da yaşayan Türk boylarını bir araya getirerek, siyasî birliği sağlamıştır.