Seyhan Mesleki Eğitim Merkezi

Telefon:0322 428 53 94
Fax:0322 429 04 79
Web:https://seyhanmesem.meb.k12.tr
Adres:Yeşiloba Mah. Fatma Esma Nayman Cad. Meslek Eğitim Merkezi Blok No: 26 Seyhan / Adana
Kurum Kodu:347391

Seyhan Hakkında

Seyhan ilçesi, Adana ilinin beş merkez ilçesinden biri ve Adana’nın zengin tarihinde önemli bir rol oynuyor. Adana’nın kökleri M.Ö. 3000’lere kadar uzanıyor ve Seyhan Nehri kıyısında antik bir konak yerinde kurulduğuna inanılıyor.

Adana’nın tarihine dair en eski yazılı kayıtlar Hititlerin Kava Kitabeleri’nde bulunuyor. Bu kayıtlarda, Adana ve çevresinin “URU ADANIA” (Adana Beldesi) olarak adlandırıldığına dair bilgiler var. Ayrıca, M.Ö. dönemlerde yaşamış kavimlere “DANUNA” adının verildiği kayıtlarda da rastlanıyor.

Efsaneye göre, gök tanrısı Uranüs’ün iki oğlu, Adanus ve Sarus, savaşarak Adana civarına gelmiş ve Adanus ismini verdikleri şehri kurmuşlar. Seyhan Nehri de bu dönemde Sarus adını almış.

Fenikeliler, verimli toprakları nedeniyle Adana’ya tarım ve bitki tanrısı ADONİS’in ismini vermişler. İslam ordularının gelmesiyle birlikte Arap tarihçiler, Adana isminin eski peygamberlerden Yasef’in torunu EZENE’den geldiğini öne sürmüşler.

Türkler, Toros Dağları’nı aşarak güneye indiklerinde bölgeye “Çukurova” adını vermişler. Çukurova’nın tarihteki adı ise “KİLİKYA”dır ve bu ismi kireç yataklarından almış.

Adana, tarih boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmış: Luvi Krallığı, Arzava Krallığı, Hitit Krallığı, Asur Krallığı, Romalılar, Bizans ve daha birçokları.

Osmanlılar Dönemi’nde, farklı isimlerin karışıklıklara yol açması nedeniyle 1878’de yayınlanan bir fermanla yöre adı “ADANA” olarak resmi olarak kabul edilmiş.

Adana’nın tarihindeki zenginlik, coğrafi konumu ve doğal kaynaklarına dayanıyor. Arkeolojik kazılarda on farklı medeniyetin varlığı belgelenmiş.

XX. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve özellikle I. Dünya Savaşı’nda Adana’nın yaşadığı değişimleri anlamak önemli. Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla, Adana halkı Milli Kurtuluş Cephesi’ne katılmış ve Fransız işgaline karşı direniş göstermiş. Bu süreçte çeşitli zaferler elde edilmiş ve Adana, bağımsızlığına kavuşmuş.

Kaynak: https://www.egitimsart.net/seyhan-mesleki-egitim-merkezi/