Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklardır?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklardır?

A) Haraci topraklar
B) Öşri topraklar
C) Tımar
D) Has

Cevap: Haraci topraklar