Faşist nedir, Faşist ne demek?

Faşist, faşizm ideolojisi veya hareketini benimseyen, destekleyen ya da bu ideolojiye bağlı olan kişiye denir. Ayrıca, faşizm, genellikle otoriter bir hükümet biçimi, milliyetçilik, ırkçılık ve totalitarizm ile ilişkilendirilen siyasi bir ideolojidir.

Faşizmin en bilinen örneklerinden biri, 20. yüzyılın başlarında İtalya’da Benito Mussolini liderliğindeki Faşist Parti tarafından ortaya konmuştur. Faşizm, aynı dönemde birçok Avrupa ülkesinde de etkili olmuştur.

Bu ideoloji, genellikle merkezi otoritenin sıkı bir kontrolü, bireysel özgürlüklerin sınırlandırılması, toplumun homojen bir yapıya kavuşturulması, karşıt görüşlere ve azınlıklara karşı hoşgörüsüzlük gibi özelliklerle tanınır.

Son yıllarda, “faşist” terimi, genellikle otoriter, baskıcı veya aşırı milliyetçi tutumlar sergileyen kişilere veya hareketlere karşı eleştirel bir şekilde kullanılmaktadır, ancak bu kullanım tarihsel ve ideolojik bağlamın dışında olabilir.

Bir yanıt yazın