Maskülen nedir, Maskülen ne demek?

Maskülen, erkeksi veya eril özellikleri ifade eden bir terimdir. Toplumsal cinsiyet rolleri, davranışlar, faaliyetler, özellikler ve duygularla ilişkilendirilen eril karakteristikleri tanımlamak için kullanılır. Genellikle, güç, kuvvet, kararlılık gibi erkeklikle özdeşleştirilen özelliklere atıfta bulunmak için kullanılır. Ancak, “maskülen” ve “erkek” kavramları arasındaki ayrımı yapmak önemlidir; “maskülen“, toplumsal cinsiyetle ilişkili bir kavramken, “erkek” biyolojik cinsiyeti ifade eder.

Bir kişi veya şey eril özellikler gösteriyorsa, o kişi veya şey “maskülen” olarak tanımlanabilir. Ancak, toplumlar arasında maskülen sayılan özelliklerin ne olduğu değişebilir. Bu, kültürden kültüre, toplumdan topluma farklılık gösterebilir.

Bir yanıt yazın