Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin başında bulunan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin başında bulunan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sancakbeyi
B) Lala
C) Beylerbeyi
D) Veziriazam

Cevap: Beylerbeyi