Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden değildir?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden değildir?

A) Lala
B) Nişancı
C) Defterdar
D) Kadıasker

Cevap: Lala