Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda görülen dinî tören türü değildir?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda görülen dinî tören türü değildir?

A) Sürre alayı
B) Panayır
C) Kadir alayı
D) Mevlit alayı

Cevap: Panayır