II. Mehmed’den sonra divan toplantılarına aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

Soru: II. Mehmed’den sonra divan toplantılarına aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

A) Beylerbeyi
B) Sancakbeyi
C) Reisülküttap
D) Veziriazam

Cevap: Veziriazam