Osmanlı Devleti’nde siyasi, askerî, idari, örfi, şeri, adli ve mali işler

Soru: Osmanlı Devleti’nde siyasi, askerî, idari, örfi, şeri, adli ve mali işler ile davaların görüşülüp karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divân-ı Hümâyun
B) Hazine Odası
C) Kiler Odası
D) Has Oda

Cevap: Divân-ı Hümâyun