Asal sayı nedir, Asal sayı ne demek?

Asal sayılar, sadece 1’e ve kendisine bölünebilen, 1 ve kendisi dışında hiçbir pozitif tam sayıya bölünemeyen sayılardır.

Başka bir deyişle, bir asal sayının yalnızca iki pozitif böleni vardır: 1 ve kendisi.

Asal sayılar konsepti matematiğin temel taşlarından biridir ve pek çok matematiksel teorinin ve uygulamanın temelini oluşturur. Kriptografi gibi modern bilgisayar bilimi uygulamalarında da önemli bir role sahiptir.

İlk birkaç asal sayı şunlardır: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …

Birkaç not:

  • 1 asal bir sayı olarak kabul edilmez.
  • 2, asal sayılar arasında tek çift sayıdır. Diğer tüm asal sayılar tektir.
  • Bir sayının asal olup olmadığını belirlemek için çeşitli algoritmalar ve yöntemler vardır.

Bir yanıt yazın