Osmanlıda görülen meddah, orta oyunu ve karagöz gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Soru: Osmanlıda görülen meddah, orta oyunu ve karagöz gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Ekonomi
B) Eğlence
C) Sağlık
D) Askeriye

Cevap: Eğlence