Seküler nedir, Seküler ne demek?

Seküler, Latince kökenli bir kelimedir ve “yüzyıl” veya “çağ” anlamına gelen “saeculum” kelimesinden türemiştir. Günümüzde seküler kelimesi, genellikle “dinî olmayan” ya da “dünyevi” anlamında kullanılır.

Seküler, din ve dini kurumlarla devlet işlerinin veya diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerin ayrı tutulduğu, dini inançların ve kurumların kamusal alanda belirleyici bir rol oynamadığı anlamında da kullanılır.

Sekülerizm, bireylerin ve toplumların dini inançlardan bağımsız olarak düşünce ve eylemlerini sürdürebilme özgürlüğüne inanan bir düşünce sistemidir. Bu, dini inançların ve uygulamaların toplumun genel yapısına veya hükümet politikalarına müdahale etmemesi gerektiği anlamına gelir. Seküler bir toplumda, tüm inançlar ve inançsızlıklar arasında eşitlik vardır ve hiçbiri diğerinden üstün değildir.

Özetle, seküler, dinle ilgili olmayan, dini kurallar ve doktrinlerden bağımsız olan ya da dini ve dünyevi işleri birbirinden ayıran anlamlarını taşır.

Bir yanıt yazın