Lonca teşkilatında pazardan hammadde alarak ustalar arasında eşit dağıtma

Soru: Lonca teşkilatında pazardan hammadde alarak ustalar arasında eşit dağıtmak, işlenen malın loncanın belirlediği ölçülere uyup uymadığını denetlemek ve bu malları öbür loncalara ve dükkanlara dağıtmak hangisinin görevidir?

A) Yiğitbaşı
B) Kalle
C) Ehl-i hibre
D) Çırak

Cevap: Yiğitbaşı

Bir yanıt yazın