İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Murad
B) II. Mehmed
C) II. Bayezid
D) I. Süleyman

Cevap: II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet)

Bir yanıt yazın