Komünist nedir, Komünist ne demek?

Komünist, komünizm ideolojisi ve doktrinine inanan ve bu doktrini benimseyen kişiyi tanımlar. Komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından temelleri atılan, toplumsal ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Bu ideolojinin ana hedefi, sınıfsız, devletsiz ve özel mülkiyetin olmadığı bir toplumu oluşturmaktır. Komünizm, üretim araçlarının topluma ait olmasını ve tüm kaynakların ve ürünlerin toplum üyeleri arasında eşit bir şekilde paylaşılmasını savunur.

Komünistler, kapitalist sistemdeki eşitsizliklere, sınıf çatışmalarına ve sömürüye karşıdırlar. Komünizmin temelinde, proletarya sınıfının (işçi sınıfı) burjuvaziye (kapitalist sınıf) karşı bir devrimle iktidarı ele geçirmesi ve sonrasında sınıfsız bir toplumu inşa etmesi fikri bulunmaktadır.

20. yüzyıl boyunca, birçok ülke komünist ideolojiyi benimsedi ve bu ideoloji doğrultusunda yönetildi. Sovyetler Birliği (SSCB), Çin Halk Cumhuriyeti ve Küba, komünist yönetimlerin öne çıkan örneklerindendir. Bu ülkelerde, komünist partiler tek parti olarak iktidarda bulunmuş ve ülkenin yönetimini elinde bulundurmuştur.

Ancak, pratikte, bu ülkelerde uygulanan komünizm modeli, Marx’ın ve Engels’in orijinal teorilerine tam olarak uymayabilir. Her ülke, kendi tarihsel ve kültürel bağlamına uygun olarak komünizmi farklı bir şekilde yorumlamış ve uygulamıştır. Bu nedenle, 20. yüzyılda “komünist” olarak adlandırılan rejimler arasında da önemli farklar bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın