Entelektüel nedir, Entelektüel ne demek?

Entelektüel, zihinsel yetenekleri, bilgi birikimi ve düşünsel derinliği ile tanınan, entelektüel (zihinsel) faaliyetlere değer veren, bu faaliyetler içinde bulunan ve genellikle geniş bir kültürel birikime sahip olan kişiye denir. Entelektüel aynı zamanda düşünsel, akılsal ve zihinsel faaliyetlerle veya bu faaliyetlerin ürünleriyle ilgili olan anlamına da gelir.

Entelektüel kişiler, genellikle bilim, sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarda derinlemesine bilgi sahibidirler ve bu bilgilerini toplumsal ve kültürel meselelere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak yorumlarlar. Ayrıca entelektüeller, toplumun genel düşünce yapısına, değerlerine veya o anki yaygın inançlara meydan okuyan, farklı ve yenilikçi düşünceleri benimseyebilen bireyler olarak da tanımlanabilirler.

Ancak entelektüel olmak sadece bilgi birikimine sahip olmak değil, aynı zamanda bu bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirebilmek, fikir üretebilmek ve bu fikirleri toplumla paylaşabilmek anlamına da gelir.

Bir yanıt yazın