Şiirlerinde isminin önüne “Aşık, Biçare, Tapduklu, Derviş” gibi sıfatlar getirmiştir

Onun şiirlerinde “Aşık, Biçare, Tapduklu, Derviş” gibi tanımlayıcı unvanlar göze çarpar. Tekke şiirinin Ahmed Yesevi ile başlamış olan geleneğini, kendine has bir üslupla Anadolu topraklarında canlandırmıştır.

Soru: Hakkında bilgi verilen mutasavvıf kimdir?

Cevap: Yunus Emre

Bir yanıt yazın