Osmanlı Devleti Çaldıran Savaşı’nı Aşağıdaki Devletlerden Hangisine Karşı Yapmıştır?

Soru: Osmanlı Devleti Çaldıran Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapmıştır?

A) Safevi Devleti
B) Akkoyunlu Devleti
C) Memlûk Devleti
D) Bizans İmparatorluğu

Cevap: Safevi Devleti

Bir yanıt yazın