Kur’an-ı Kerim’den, güzel ahlakla ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.

Soru: Kur’an-ı Kerim’den, güzel ahlakla ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.

Cevap:

Kur’an’da ahlakla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. İşte bu ayetlerden bazıları:

  • “Muhakkak ki, Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayâsızlığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp öğüt alasınız diye size öğüt verir.” (Nahl, 16:90)
  • “Kim bir kötülük işlerse, yalnız kendi aleyhine işlemiş olur. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa, 4:111)
  • “Kim bir kötülük yaparsa, onun cezasıyla karşılaşır. O, Allah’tan başka ne bir dostu, ne de bir yardımcısı bulur.” (Nisa, 4:123)
  • “İyi ve kötü eşit olmaz. Sen kötülüğü, en güzel bir şekilde uzaklaştır. O zaman, aranda onunla bir düşmanlık bulunan kişi, sanki sıcak bir dost oluverir.” (Fussilet, 41:34)
  • “İyilik yapma erdemini yalnızca yakınlarına, yoksullara, yolda kalmışa, dilenip-isteyene ve kölelere yapılmasını emreder. Allah ise cimrilikten ve gösterişten sakınmanızı ve halka karşı övünüp böbürlenmenizi yasaklar.” (Bakara, 2:267-273)
  • “Doğrusunu söyleyin. Çünkü Allah, doğru davrananlarla beraberdir.” (Tevbe, 9:119)

Bir yanıt yazın